سنگ شکن 300 0921 0401 04 جیانگشی  • وزارت صنعت، معدن و تجارت:: وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سنگ تراورتن پوست ماري (استخراج) تراورتن پوست ماری جانقور 401 تازه کند 120 خلخال 20023 چشمه کنان 2001 235242 4133311318 ولي عصر- خ تختي- 10 متري سينا- پلاك 16 خرس سفيد شمال سعدی مرند 1560 سنگ تراورتن پرتقالي.

    24 / آنلاین
پروژه