انجیر تجمع دادهکاوی • اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران خرداد 93

  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 12th Congress of Iranian Genetics Society اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ تا ۵ خرداد ۱۳۹۳ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.

  24 / آنلاین
 • First National Conference on Agriculture and Environment Sciences

  بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل , سرب , کادمیوم ,وانادیوم) ناشی از آلودگی نفتی در ماهی یلی در خلیج فارس Download Conference Proceeding First National Conference on Agriculture and Environment Sciences.

  24 / آنلاین
 • کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست، اسفند 92

  کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز همایشهای علمی همایش نگار در شهر شیراز برگزار گردید شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم.

  24 / آنلاین
 • اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی

  اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment.

  24 / آنلاین
 • First National Conference on Agriculture and Environment Sciences

  بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل , سرب , کادمیوم ,وانادیوم) ناشی از آلودگی نفتی در ماهی یلی در خلیج فارس Download Conference Proceeding First National Conference on Agriculture and Environment Sciences.

  24 / آنلاین
 • تهیه مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی انجام پایان نامه مشاوره

  12 کاربرد دادهکاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر الگوی مصارف خوراکی خانوارهای ایرانی Fulltext 13 مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات Fulltext 14 مدیریت مجازی Fulltext 15.

  24 / آنلاین
 • کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست، اسفند 92

  کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز همایشهای علمی همایش نگار در شهر شیراز برگزار گردید شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم.

  24 / آنلاین
 • اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی

  اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment.

  24 / آنلاین
 • اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران خرداد 93

  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 12th Congress of Iranian Genetics Society اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ تا ۵ خرداد ۱۳۹۳ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.

  24 / آنلاین
 • تهیه مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی انجام پایان نامه مشاوره

  12 کاربرد دادهکاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر الگوی مصارف خوراکی خانوارهای ایرانی Fulltext 13 مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات Fulltext 14 مدیریت مجازی Fulltext 15.

  24 / آنلاین
 • تهیه مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی انجام پایان نامه مشاوره

  12 کاربرد دادهکاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر الگوی مصارف خوراکی خانوارهای ایرانی Fulltext 13 مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات Fulltext 14 مدیریت مجازی Fulltext 15.

  24 / آنلاین
 • First National Conference on Agriculture and Environment Sciences

  بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل , سرب , کادمیوم ,وانادیوم) ناشی از آلودگی نفتی در ماهی یلی در خلیج فارس Download Conference Proceeding First National Conference on Agriculture and Environment Sciences.

  24 / آنلاین
 • اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی

  اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment.

  24 / آنلاین
 • اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران خرداد 93

  اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 12th Congress of Iranian Genetics Society اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ تا ۵ خرداد ۱۳۹۳ توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.

  24 / آنلاین
 • کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست، اسفند 92

  کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز همایشهای علمی همایش نگار در شهر شیراز برگزار گردید شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم.

  24 / آنلاین
پروژه